What Is All The Fuss About Hdtv Over?

The inexperienced doesn’t know that much about HDTV (high-definition television). โดจิน แปลไทย of us would wonder about such questions as:

Is HDTV much better than standard definition television?

Is it required to experience an HDTV to observe DVDs or Bluray Discs?

Now that television stations are broadcasting in digital, does this correspond with HDTV and do I need an HDTV to view TV now?

First of, yes HDTV is much better than standard definition. Even the person with average skills would spot the difference whenever they were watching an HDTV along with a standard def TV, side-by-side. With that said, wouldn’t it impact the viewing experience for everyone? Possibly not, nonetheless it will get a new method by which many individuals enjoy shows especially movies.

At the finish for the day, HDTV is often a luxury in the meantime, but one day you’ll be not able to get a new television that is NOT an HDTV. Until then, it’s your responsibility whether you imagine it can be really worth the extra expense. If you are in the market to get a new television, you should consider HD. It’s always better to be in front of the curve as opposed to behind. It becomes a financial budget choice at this stage.

But no, it can be not important to have an HDTV in order to view DVD movies or digital television. You may need an inexpensive converter box (contact your local television stations or the FCC to find out more) in order to look at digital broadcasts. However, in case you have cable, this is simply not necessary.

Having HDTV can be a luxury, and it can be only necessary if you are a videophile and will see the difference.

ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย คืออะไร?

ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย เพื่อเป็นการสนองตอบต่อสิ่งที่มีความต้องการของคนสมัยใหม่ ที่ชอบด้านการตอบปัญหาต่อไลฟ์สไตล์ และสิ่งซึ่งสามารถเลือกได้ตามความชอบใจของตนมากกว่า บริษัทประกันจึงได้ดีไซน์แผนประกันต่างๆมามากมายก่ายกอง ซึ่งหนึ่งในแบบอย่างประกันยอดนิยมอยู่ในตอนนี้ ก็คือ ประกันสุขภาพแบบ เหมาจ่าย แต่ว่าสำหรับใครกันแน่ที่กำลังเล่าเรียนประเด็นการทำประกัน แล้วก็เกิดข้อสงสัยว่า ประกันสุขภาพเหมาจ่ายนั้นเป็นยังไง พวกเรามาหาคำตอบพร้อมเพียงกันเลยดังต่อไปนี้

อะไรคือประกันสุขภาพ เหมาจ่าย?

คือประกันสุขภาพ ที่จะจ่ายเงินให้ตามจำนวนจริง แม้กระนั้นจะไม่เกินจำนวนเงินเอารับรองสูงสุด ซึ่งในบางข้อแม้จะไม่มีการกำหนดวงเงินประกันเอาไว้ นับเป็นความยืดหยุ่นที่เป็นคุณลักษณะเด่นของประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย เพิ่มทางเลือกที่ง่ายมากยิ่งขึ้นสำหรับเพื่อการลงทุนซื้อประกันจำพวกนี้
โดยยิ่งไปกว่านั้นเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับรับรองสุขภาพแบบแยกค่าใช้สอย ที่มีการกำหนดวงเงินความคุ้มครองแต่ละข้อไว้ภายในกรมธรรม์อย่างชัดเจน ทำให้เมื่อมีความรู้สึกเจ็บป่วยกระทั่งจำต้องเข้ารักษายังโรงพยาบาล และก็ปรากฏว่ามีค่ารักษามากยิ่งกว่าวงเงินที่ตกลงกันไว้ มันก็จะกลายเป็นภาระที่เราจะต้องชำระส่วนเกินด้วยตัวเอง ซึ่งนับเป็นข้อบกพร่องที่ประกันแบบแยกจ่าย ไม่อาจจะทำเช่นเดียวกับแบบเหมาจ่ายได้ั
เพราะเหตุไรถึงจำต้องซื้อประกันสุขภาพ แบบเหมาจ่าย ?
แน่นอนว่าประกันที่มีสิทธิประโยชน์ครอบคลุมมากยิ่งกว่า ย่อมแลกเปลี่ยนกับการจ่ายเบี้ยประกันที่มีราคาแพงกว่า แต่ว่าภายใต้ราคาเบี้ยประกันที่แพงสูงนั้น ก็จัดว่าคุ้มแล้วหากจะได้มาซึ่งความปกป้องที่เราไม่ต้องลำบากเสียค่าบริการรั ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย 2563 ิ่มเติมอะไรก็แล้วแต่เลย แถมยังได้รับบริการที่ดีเยี่ยมที่สุดอีกต่างหาก โดยไม่ต้องคำนึงว่าโรงหมอนั้น จะเป็นโรงหมอรัฐหรือเอกชน รวมถึงกระบวนการรักษาพวกนั้นควรจะมีค่าใช้จ่ายแค่ไหนก็ตาม
สรุป ข้อตำหนิ และก็ จุดเด่น ของรับรองสุขภาพแบบเหมาจ่าย

ข้อบกพร่อง
-การจ่ายค่าเบี้ยประกันต่อปีอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างจะสูง โดยยิ่งไปกว่านั้นถ้าเป็นแผนประกันที่มีวงเงินเหมาจ่ายสูง ค่าเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายก็จะสูงตามขึ้นไปด้วย

จุดเด่น
-มีลักษณะการคุ้มครองที่มากมาย มากยิ่งกว่าแผนรับรองแบบอื่น
-มีวงเงินค่ารักษาพยาบาลโรคที่เกี่ยวพันกับหัวใจ ที่มีจำนวนสูง ซึ่งบางทีก็อาจจะถึงหลักล้านเลยทีเดียว ทำให้เมื่อเข้ารับการดูแลรักษาโรคร้ายแรง ก็จะได้เรื่องคุ้มครองป้องกันค่าใช้จ่ายทั้งหมดทุกอย่าง อย่างหมดห่วง
รับรองสุขภาพ เหมาจ่าย เหมาะกับคนใดกัน?

รับรองประเภทนี้เหมาะสมกับผู้ที่มีฐานะป้อมอาจจะ มีสถานะทางด้านการเงินซึ่งสามารถแบ่งเงินมาลงทุนสำหรับเพื่อการจ่ายเบี้ยประกันที่มีอัตราสูงได้แบบสบายๆขณะเดียวกันผู้ประกันนั้นยังจะต้องจะต้องมีสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะกำเนิดโรคร้ายแรงกับตัวเองได้ด้วย เป็นต้นว่า ทำงานอยู่ในสถานพยาบาล ซึ่งมีเชื้อโรคหรือไวรัสเยอะมาก หรือเป็นบุคคลที่แก่มากสูงอายุและใกล้ตอนวัยที่จะมีโรคประจำตัวมาเยี่ยมเยือน เนื่องจากถ้ายังอยู่ในวัยที่แข็งแรงดีและไม่เสี่ยงต่อการป่วยโรค ก็คิดว่าอาจไม่น่าจะคุ้มเท่าไหร่ถ้าเกิดจำต้องมาคอยจ่ายเบี้ยประกันที่มีราคาแพงบ่อยๆ

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย ไม่เคลมมีเงินคืนสูงถึง 10%‎ สมัครง่ายไม่ต้องตรวจร่างกาย ลดค่าเบี้ยสูงสุดกว่าครึ่ง เมื่อเลือกแผนที่มีค่าเสียหายส่วนแรก. สบายกับวงเงินค่าหมอ กับความปกป้องที่ใช่ แบ่งจ่ายค่าเบี้ยได้ไม่มีอย่างน้อย

Anti Aging Skin Care Products Basics

Do you know what exactly is age reversing? Aging happens due to the growth and development of the tissues and other elements in side our bodies. Growing and dying of cells can be a natural phenomenon. Man has conquered methods to slow down the process of aging. Anti aging is often a process in places you can stay young for a long period. And age reversing natural skin care merchandise is here to bail get you started.

How Does It Work?

Anti aging methods can retard the aging process so that you usually stays young and fit for a longer period. There are many kinds of antiaging treatment. One type is anti-aging medicines that improve the skin texture and moisture of your body. The age reversing treatments can amplify your power levels additionally they work with your aging factors. The age reversing skincare products also assist to re- shape our bodies by reducing fat deposits in your body. Nowadays individuals are interested in using natural anti-aging treatment. A blend of protein rich (collagen) cream as well as the lively ingredients purchased from plants is really a well-known natural anti aging skin care treatment that actually works perfectly on wrinkles that occur for your 30s. Both men and women are equally considering this anti aging skin care treatment. But you are able to carefully differentiate the treatments and know what type is suitable to suit your needs.

You Can Belief On Anti Aging Cosmetic Products!

There are separate antiaging treatments for each one based on your shape and type of skin. If you stick to all of the safety measures you may lead an incredibly youthful life. Anti aging creams have grown to be the widely used products one of the cosmetic products useful for anti aging. There are several types of antiaging creams; they may be natural creams, artificial creams along with the last important one is herbal cream. Some people normally prefer herbal products since they feel that herbal products will not likely give any negative effects.

Hair Restoration – Baldness Solutions For Everyone

Hair loss is certainly just about the most common problems that the majority suffer from. Hair loss could happen to anyone and everyone nevertheless the causes might be entirely different. Stress, menopause symptom in women, poor nutrition, and drugs/medications are one of the leading reasons of hair fall problem. Most of the people take advices from everyone and try every possible product or formulae offered at home. A decade back, few treatments were offered to improve the growth of hair. But now, as technology is increasing day-to-day and modern techniques increasingly becoming applied, a fix for every issue is possible. Hair restoration and hair cloning are one of the new age treatments available and they are the most recommended treatments by surgeons. Though, surgeons before performing the treatments conducts a complete criminal background check to find the reasons of thinning hair and after that proceed using the treatment.

Off late, hair restoration treatment has gained immense popularity as its one of several safest treatments obtainable in today’s time. It hardly leaves any scars which is a highly affordable option as can compare to the expensive medicated products accessible in the market. Also, botox injections includes a very quick procedure unlike one other month long procedures. Hair restoration is done on local anaesthesia and something can enjoy the superior comes from treatments whenever they continue the medical treatment to and following the hair restoration surgery. Keep in mind, that you create a right choice when it comes to choosing surgeon as he/she can also be gonna make suggestions you on several other alternatives available, whether surgical or non-surgical. In addition, Hair Cloningis another future alternative that still uses a further research in the future into real terms, but looks quite promising both on monetary and efficiency basis.

We are very mindful that most our body parts are important for us to execute day-to-day activities but one part that is most effected from outside environment and pollution is the skin we have. Our skin goes through so much dirt and ultraviolet rays that individuals must prevent leakages. Otherwise, our skin goes sagging and we begin looking old before even our age comes to fruition at seem like that. Dermal filters are extensively utilized to do away with wrinkles, sagging skin or forehead lines. Dermal Fillers are treatments useful for old and wrinkled skin by which soft tissues they fit to ‘fill out’ forehead lines or lipstick lines. Moreover, techniques care is also getting highly popular in the women and men which enable it to allow you to look really good and happy.

Free Traffic Tips – Generate Massive Traffic Using Free Ways Of Advertising

Marketing any business can be a struggle with no a financial budget to pay on advertising. Fortunately there are numerous free means of advertising that with putting some work into it can provide great results. You will need a proper mindset and plenty of eagerness. You will also have to do some effort, research to locate simplest way of free website traffic. In this article I want to tell you about my best no cost traffic tips that could generate massive website visitors to your website.

Take benefit from online forums and communities. There are amazing free website traffic places to a target your market group, demographic. https://www.tvseriesclub.net/ on such sites will build reputation around your reputation along with your company. You will be able to establish yourself being an expert and build relationships sharing knowledge on community sites. Just search “your keyword” + “forum” to locate forums in connection with your product.

Don’t forget about newsletters. You can gather contacts using simple permission received on the site that will create large database of the clients. In this way you are able to remind your web visitors about new services, free bonuses and offers. It’s a easy way to make an asset inside your business. Try to entertain people with your newsletter and send stuff that might be interesting in your web visitors eyes. You should think as your prospect, make positive changes to mindset.

Writing articles is an additional great free website traffic tip. Try to share in them tips and guides, show in them some value you are offering, Under each article you’ll be able to include url to your website. I recommend you to encourage website visitors to opt-in for a newsletter to gather the best way to for your subscriber list. Such traffic might be highly targeted and effective. Try to keep your posts linked to your niche, by doing so you’ll attract right individuals to your web site.

All these no-cost traffic tips will help you to drive number of of visitors to your internet site. It can take some time to learn it and master but when you’re serious about getting free website traffic you’ll have to put some effort. If you happen to be new in internet marketing it is a good way to start. Don’t jump into PPC, solo ads when you have not a clue about writing, copywriting and autoresponders. Learn first basics and than jump into higher stuff.

3 รีสอร์ทเชียงใหม่ น่าพัก น่าเที่ยว

3 รีสอร์ทเชียงใหม่ น่าพัก น่าเที่ยว

หากคุณกำลังจะไปเที่ยวเชียงใหม่ และกำลังมองหาที่พักสวย ๆ ในวันนี้เรามีรีสอร์ทสวย ๆมานำเสนอ รับรองว่าคุณจะต้องชอบแน่นอน

1.พราวภูฟ้า รีสอร์ท

เป็นรีสอร์ทสไตล์ฮิป แอนด์ กรีน รีสอร์ท  มาที่นี่คุณจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ และอากาศที่เย็นสบายตลอดปี ห้องพักจะเป็นแบบสไตล์ลอฟท์ เพื่อให้เข้ากับธรรมชาติมากที่สุดแต่มีรายละเอียดลูกเล่นที่น่าสนใจเพิ่มเข้าไปด้วย ห้องพักที่นี่จะแบ่งเป็น 2 โซน คือ วิวลำธารและวิวภูเขา ฟังเสียงธารน้ำไหล ชมวิวภูเขาได้พร้อมกัน ที่สำคัญยังมีกิจกรรมให้คุณทำมากมาย เช่น ขี่ช้าง ขับรถ ATV สอนทำขนมหรือสระว่ายน้ำแบบระบบเกลือ เป็นต้น มาที่นี่รับรองว่าคุณจะหลงนักแน่นอน

2.บ้านระเบียงน้ำแม่แมะ

ที่นี่มีต้นไม้เยอะมาก จึงให้ความสดชื่นและร่มรื่นมาก และยังมีลำธารที่ให้ความเย็นสบาย แถมห้องพักยังติดลำธาร เปิดประตูออกมาก็สามารถลงเล่นน้ำได้เลย ห้องพักมีหลายขนาด จะมาคนเดียว มาแบบแพ็กคู่หรือเป็นครอบครัวก็สามารถเข้าพักได้ตามต้องการเลย หรือถ้าใครอยากนอนเต็นท์ใกล้ชิดธรรมชาติที่นี่ก็มีบริการให้คุณด้วย รับรองว่าถ้าได้มาครั้งเดียวจะติดใจแน่ จนต้องหาโอกาสมาอีกครั้งแน่นอน

3.ภูอิงฟ้า รีสอร์ท

ที่พักสไตล์ธรรมชาติที่สวยงาม เย็นสบาย และที่สำคัญจากรีสอร์ทนี้ คุณยังสามารถไปเที่ยวได้หลายที่ เช่น ฟาร์มกล้วยไม้ บ้านชาวเขา ศูนย์ฝึกลิง ฟาร์มงู น้ำตกแม่สา ถ้าคุณมาพักในฤดูหนาวคุณจะได้มองเห็นหมอกบนยอดเขาที่สวยงามและที่สำคัญคุณยังสามารถเดินทางไปยังม่อนแจ่มได้สะดวกด้วย ทีนี่มีกิจกรรมนันทนาการมากมายให้คุณได้เลือกเล่น และยังมีแค้มปิ้งรีสอร์ทกว้างๆให้คุณได้เลือกพักด้วย ใครอยากนอนเต้นท์รับลม ชมดาวก็มาที่นี่กันได้ รับรองไม่ผิดหวัง

นี่คือ รีสอร์ท 3 ที่ที่น่าไปเที่ยวของเชียงใหม่ อยากให้คุณได้ลองไปดู รับรองว่าคุณจะมีความสุขกับการท่องเที่ยวอย่างแน่นอน คุณจะได้รับการเติมเต็มความสุขในวันพักผ่อนของคุณ ดื่มด่ำกับธรรมชาติ ผ่อนคลายกับสายลมสายหมอก จะมีอะไรฟินกว่านี้ได้อีก งั้นวันหยุดนี้เราไปเที่ยวกันเลยดีกว่า

8 วิธีการวางแผนทิปเที่ยวที่สุดจะคุ้ม

เที่ยววันธรรมดาประหยัดกว่าเยอะ

ถ้าคุณไม่ได้รอวันหยุดยาวเพื่อไปเที่ยวแล้ว ขอแนะนำเลยว่าให้ไปวันธรรมดาเพราะค่าเที่ยวที่ถูกว่าวันหยุดแน่ๆและมีที่พักให้คุณอย่างแน่นอน และคุณก็สามารถเที่ยวได้อย่างสบายแบบไม่แออัดอีกด้วย ถือว่าคุ้มมากๆเลย

จองทุกอย่างล่วงหน้า

การวางแผนเป็นสิ่งสำคัญ ให้นึกไว้ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนบ้าง หลังจากที่ตัดสินใจอะไรได้หมดแล้วก็จองได้เลย เพราะการจองล่วงหน้าจะถูกกว่าเช่น จองเครื่องบินล่วงหน้าหลายๆเดือนก็จะถูกกว่าจองล่วงหน้าไม่กี่อาทิตย์แน่นอน และการที่คุณได้จองตั๋วสำหรับที่เที่ยวหรือสถานที่ต่างๆก่อนก็จะทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาต่อคิวเพื่อที่จะเข้าสถานที่นั้นๆอีกด้วย

หาข้อมูลสถานที่ที่จะไปให้แน่นปึ้ก

เพราะการหาข้อมูล ย่อมแปลว่าคุณจะสามารถวางแผนการใช้เวลาและการเดินทางได้ในระดับนึงละ การวางแผนจะทำให้รู้ว่าแต่ละจุดหมายปลายทางที่คุณอยากจะไปเยี่ยมชมน่ะ ต้องเดินทางด้วยวิธีไหน ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ ยิ่งข้อมูลของคุณแน่นก็จะสามารถเปรียบเทียบได้มากขึ้นเท่านั้นว่าในทุกวิธีการที่ได้สรรหาข้อมูลมาน่ะ แบบไหนที่จะประหยัดเวลาและงบประมาณการเดินทางของคุณที่สุด

วางแผนจัดสรรงบประมาณให้พอเหมาะ

เพราะการเงินคือหัวใจของการเดินทาง หลังจากที่หาข้อมูลและวางแผนสถานที่เที่ยวเรียบร้อยแล้ว การวางแผนการเงินที่ดีจะทำให้คุณรู้ว่ามีเวลาแค่ไหนในการเก็บออมเงินก้อนนั้นให้ครบครันก่อนเดินทาง ถ้าวางแผนนานหน่อยก็มีเวลาค่อยๆ เก็บหอมรอมริบ จะได้ไม่เหนื่อยไม่เครียดมากเกินไป

เล็งอัตราราคาแลกเปลี่ยนทางการเงินแล้วทยอยแลกแต่เนิ่นๆ

หากอยากเดินทางไปต่างประเทศ สิ่งหนึ่งที่ต้องเจอแน่ๆ คืออัตราแลกเปลี่ยนทางการเงิน ถ้าคุณวางแผนแลกเงินไว้แต่เนิ่นๆคุณก็สามารถที่จะค่อยๆแลกเปลี่ยนเงินได้เรื่อยๆ ช่วงไหนคุ้มก็แลกเก็บไว้ไปเรื่อยๆ พอถึงเวลาจริงอาจจะไม่เสียเงินส่วนต่างเยอะเท่าจะไปเที่ยวแล้วแลกเงินไปเลยทีเดียวแน่นอน

วางแผนจองที่พักให้ถูกจริตการเดินทางของตัวเอง

การจองที่พัก คุณก็จะต้องคิดว่าจะสามารถใช้มันอย่างคุ้มค่าได้แค่ไหน ถ้าวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวของคุณคือการออกนอกสถานที่ซะสิบกว่าชั่วโมงต่อวัน และมีที่พักไว้แค่นอนเท่านั้น คุณอาจลองปรับระดับของที่พักลง อาจจะแค่ที่ๆมันสะอาด ปลอดภัย สะดวกและง่ายในการเดินทางของคุณจะดีกว่า

ฟิตร่างกายให้พร้อมก่อนออกเดินทาง

เพราะถ้าต้องใช้เวลาครึ่งหนึ่งของที่วางแผนเที่ยวไว้ไปกับการนอนซมเพราะพิษไข้หรือปวดขาคงไม่ดีแน่ แถมการจะซื้อยาหรือไปรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างแดนย่อมไม่ใช่เรื่องสนุก อีกอย่าง ถ้าร่างกายคุณแข็งแรงดี วิธีการเดินเที่ยวไปเรื่อยๆ จะช่วยให้คุณประหยัดค่าเดินทางได้อีกด้วย แถมยังทำให้มีโอกาสได้ทัศนศึกษาบรรยากาศรอบตัวอย่างเต็มอิ่ม ได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น ได้เห็นข้าวของพื้นเมืองที่วางขายอยู่สองข้างทาง ซึ่งการนั่งรถอาจทำให้เราพลาดสิ่งเหล่านี้ไปอย่างน่าเสียดายเลยละ

หาเพื่อนเที่ยว = มีเพื่อนช่วยแชร์

เพื่อนเดินทางคืออีกหนึ่งสิ่งสำคัญ ที่นอกจากจะเป็นหนึ่งในตัวกำหนดความสนุกทั้งมวลในทริปนั้นๆ แล้ว เพื่อนยังรับหน้าที่เป็นตัวหารค่าใช้จ่ายที่ดีมากอีกด้วย คุณอาจจะได้ที่พักที่ดีขึ้นในขณะที่ควักกระเป๋าจ่ายใกล้เคียงกับการพักคนเดียวและได้กินอาหารหลากหลายขึ้น

สามารถติดตามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ https://fsehotel.com/ 

4 สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของประเทศอังกฤษ

1. Stonehenge

สุดยอด สถานที่เที่ยว ของอังกฤษ จำเป็นต้องยกให้ สโตนเฮนจ์ กลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ บนที่ราบ Salisbury รอบๆตอนใต้ของเกาะอังกฤษ มีแท่งหินขนาดยักษ์ 112 ก้อน ต้นเหตุของ สโตนเฮนจ์ ยังไม่มีผลสรุปที่แท้จริง มีเพียงแต่ข้อสมมติฐานเยอะแยะ นักโบราณคดีมั่นใจว่า กองหินนี้ถูกผลิตขึ้นจากที่ไหนสักที่ เมื่อโดยประมาณ 3000 – 2000 ปี ก่อนคริสตกาล โดยการคำนวณอายุจากคาร์บอนกัมมันตรังสี นักวิทยาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์คาดการณ์ว่าแท่งหินยักษ์ทั้งสิ้นถูกลากมาจากที่อื่นๆ เพราะเหตุว่าที่ราบรอบๆนั้นไม่มีหิน ซึ่งคาดว่าน่าจะมาจาก “ทุ่งมาร์ลโบโร” ที่อยู่ห่างออกไป 40 กม. แต่ก็มีความเชื่อไปในทางเดียวกันว่า สโตนเฮนจ์ คงจะถูกทำขึ้นเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของคนภายในสมัยโบราณ ด้วยความพิศวงและก็ความลี้ลับที่ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ชัดเจน สโตนเฮนจ์ ก็เลยถูกยกให้เป็นเยี่ยมในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

2. Big Ben

หอนาฬิกาพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ หรือรู้จักกันดีในชื่อของ บิ๊กเบน หอเก่าแก่นี้ถูกผลิต เมื่อวันที่ 16 ต.ค. พ.ศ. 2377 ภายหลังไฟไหม้พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิม แท้จริงแล้ว บิ๊กเบน ไม่ใช่ชื่อหอนาฬิกา แต่ว่าเป็นชื่อของ ระฆังหนัก 13 ตัน ซึ่งห้อยอยู่ตรงช่องลมเหนือหน้าปัดนาฬิกา แล้วก็คำว่า บิ๊กเบน นั้นเอามาจากชื่อของ เซอร์ Benjamin Hall ชายคนแรกที่สั่งซื้อระฆัง Big Ben มีความสูง 96.3 เมตร เป็นหอนาฬิกาที่สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก และเปลี่ยนมาเป็นเครื่องหมายที่อังกฤษ อีกทั้งปรากฏในภาพยนตร์หลายเรื่อง

3. Windsor Castle

พระราชวังวินด์เซอร์ เป็นเยี่ยมในที่ประทับของ Queen Elizabeth ที่สอง ในช่วงวันสุดสัปดาห์ และนับว่าเป็นพระราชฐานที่ยังมีผู้อาศัยที่ใหญ่และดั้งเดิมที่สุดในโลก กษัตริย์และกษัตรีย์ที่อังกฤษดูเหมือนจะทุกพระองค์มีความเกี่ยวข้องในการสร้างและปรับปรุง พระราชวังวินด์เซอร์ จากประวัติความเป็นมาตามรัชสมัยต่างๆในยามสงบจากศึก พระราชวังวินด์เซอร์ ถูกใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ ในยามการทำศึก พระราชวังวินด์เซอร์ จะถูกใช้เป็นป้อมด้วยการผลิตเสริมอย่างแน่นหนา และก็ระบบนี้ยังคงใช้ต่อเนื่องมากระทั่งปัจจุบันนี้

4. York Minster

มหาวิหารยอร์ก เป็นคริสต์ศาสนสถานแบบกอธิค ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตอนเหนือ (รองจากมหาวิหารโคโลญ ประเทศเยอรมนี) มหาวิหารยอร์ก เริ่มสร้างใน ปี ค.ศ. 1230 และเสร็จสิ้นใน ปี ค.ศ. 1472 เป็นสิ่งปลูกสร้างศูนย์รวมลักษณะสำคัญของสถาปัตยกรรมแบบกอธิคไว้ทั้งหมด สิ่งหนึ่งที่มีชื่อและก็เป็นที่จดจำ คือ หน้าต่างบานใหญ่ ชื่อ “Great East Window” สร้างใน ปี ค.ศ. 1408 นับว่าเป็นหน้าต่างประดับกระจกสีที่ใหญ่ที่สุดในโลก

สามารถติดตามข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่ https://fsehotel.com/ 

3 วิธีการเลือกที่พัก แบบฉบับคนเที่ยวคนเดียว

1. เลือก Hostel ที่ใกล้กับที่เราจะไปเที่ยว

การมีที่พักใกล้ที่เราเที่ยวหรือเป็นศูนย์กลางการเดินทางมันช่วยให้เราเหนื่อยน้อยลง และยังประหยัดเงินและเวลาเดินทางอีกด้วย

2. รูปแบบของโรงแรม

แบ่งได้ 2 แบบ ได้แก่ ที่นอนแบบส่วนตัว กับ ที่นอนแบบนอนรวม

ที่นอนแบบส่วนตัว ที่นอนแบบนี้จะเป็นแคปซูล มีม่านบังสายตาให้ จะมีความเป็นส่วนตัว และราคาไม่แพงระดับห้องนอนทั่วไป ราคาโรงแรมแบบนี้จะสูงกว่าอีกแบบ (ประมาณ 450-600 บาท)

*ข้อดี = มีความเป็นส่วนตัว

*ข้อเสีย = ราคาจะแพงกว่าอีกแบบ

เหมาะกับคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและมาคนเดียวหรือมาเป็นคู่ ถ้ามาหลายคนแนะนำให้เปิดโรงแรมแบบห้องมากกว่า

ที่นอนแบบนอนรวม แบบที่เป็นเตียงสองชั้นโล่งๆ ในห้องๆ หนึ่งก็มีที่นอน 4-8 ที่ ข้อดีของที่นอนแบบนี้ คือ ราคาถูก (250-400 บาท) อาจได้ปฏิสัมพันธ์กับคนในห้องได้ง่ายขึ้นบ้าง แต่บอกเลยว่าโดยส่วนใหญ่แค่ยิ้มให้กัน ถามโน่นนิดนี่หน่อยเท่านั้น เพราะเข้ามาก็อาบน้ำนอนแล้ว แล้วก็ตื่นเช้าออกไปเที่ยวเลย ส่วนพื้นที่ที่จะได้ทำความรู้จักกับเพื่อนต่างถิ่นโดยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางของโรงแรมมากกว่า

*ข้อดี = ราคาถูก , อาจจะได้มิตรภาพเพิ่มขึ้น

*ข้อเสีย = ได้มิตรภาพเพิ่มแล้ว อาจจะได้โรคเพิ่มด้วย เนื่องจากนอนกับคนหมู่มาก , ไม่มีความเป็นส่วนตัว

 

เหมาะกับคนที่ไม่ได้อยากอยู่คนเดียวอยากหามิตรภาพใหม่ๆ หรือต้องการประหยัดเงินในการเดินทางไม่ซีเียสกับการนอนกับคนหมู่มาก และถ้ามากับเพื่อนเยอะๆ ก็เหมาะเพราะว่าราคาถูกและทั้งห้องก็มีแต่เพื่อนตัวเอง ถือว่าได้บรรยากาศอีกแบบนอกจากโรงแรมแบบห้องแยกเตียง

3. คะแนนรีวิว คอมเม้นท์ 

คะแนนรีวิวเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจได้อย่างดี คอมเม้นท์ต่างๆ จากผู้ที่เคยเข้าพัก ก็ต้องอ่าน ว่ามีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง ก้อาจจะเลือกโรงแรมในใจไว้ก่อนประมาณ 4-5 ที่ และหลังจากนั้นก็อ่านรีวิวของแต่ละที่เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกเพิ่ม ซึ่งมีคะแนนรีวิว และคอมเม้นท์จากคนที่เคยเข้าพัก รวมถึงรายละเอียดที่พัก ว่ามีบริการอะไรบ้าง ซึ่งจะบอกถึงระบบที่ใช้เข้าออกว่าปลอดภัยไหม ที่พักสะอาดหรือเปล่า รวมถึงความสะดวกในการเดินทาง นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว ที่กินใกล้แหล่งที่พักอีกด้วย

สามารถติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ https://fsehotel.com/ 

สิ่งที่ควรเตรียมก่อนออกไปเที่ยว

1. เลือกกระเป๋าให้ถูกไซส์

การเลือกขนาดกระเป๋าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละบุคคล ใครอยากใช้กระเป๋าเป้สะพายหลังหรือกระเป๋าล้อลากก็ตามแต่สะดวก ซึ่งหากใครใช้กระเป๋าล้อลาก ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเป้หรือกระเป๋าล้อลากก็ควรเลือกกระเป๋าที่มีความทนทาน สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย

  • เดินทางประมาณ 1 – 3 วัน กระเป๋าก็ควรมีขนาด 18 – 20 นิ้ว
  • เดินทางประมาณ 4 – 6 วัน กระเป๋าควรมีขนาด 24 นิ้ว
  • เดินทางประมาณ 7 – 10 วัน คกระเป๋าควรมีขนาด 28 นิ้ว เป็นต้น

2. จดเช็คลิสต์ที่ไม่ควรพลาด

ทำเช็คลิสต์รายการสิ่งของที่ต้องนำไปด้วย เวลาจัดของลงกระเป๋าก็เช็คทีละข้อเลยเพื่อกันลืมนำของใส่กระเป๋า

3. เอกสารสำคัญต้องพร้อม

เอกสารการเดินทางเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ทั้งบัตรประชาชน เอกสารการจองโรงแรม จองเที่ยวบิน จองทัวร์ จองทริปต่างๆ บัตรเครดิต ฯลฯ ซึ่งก่อนออกจากบ้านต้องเช็คให้พร้อมด้วยว่านำลงกระเป๋าไปแล้วจริงๆ

4. เตรียมเสื้อผ้าให้พอดี

เตรียมเสื้อผ้าไปให้พอดีกับจำนวนวันเดินทาง เพราะถ้าเตรียมชุดไปเกินแล้วไม่ได้ใส่จะทำให้เปลืองเนื้อที่ในกระเป๋า และทำให้กระเป๋าหนักด้วย ทั้งนี้หากใครไปทริปที่ต้องผจญภัย เปียกน้ำ เลอะโคลน ก็ควรคำนวณชุดที่ต้องเปลี่ยนให้ดีๆ ด้วย แต่หากเสื้อผ้าไม่พอ เราก็สามารถซักได้ หรือสามารถหาซื้อเอาได้เพราะเราเที่ยวอยู่ในประเทศไทย การหาชุดใหม่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ลำบากจนเกินไป

5. ม้วนเสื้อผ้าดีกว่าพับ

เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าการม้วนเสื้อจะทำให้ประหยัดพื้นที่ในกระเป๋า อีกทั้งเสื้อผ้าของเราก็จะไม่ยับด้วย หากชุดไหนที่ไม่ต้องการให้ยับเราแนะนำว่าให้เอาถุงพลาสติกคลุม เพราะถุงพลาสติกจะช่วยลดการเกิดรอยยับได้ เทคนิคนี้สามารถนำไปใช้เวลาจัดกระเป๋าไปเที่ยวต่างประเทศได้ด้วย

6. เตรียมถุงพลาสติกไปด้วย

ถุงพลาสติกนี้นอกจากจะไว้ใช้แยกชุดที่เราใส่ไปแล้วไม่ให้ปะปนกับชุดใหม่ หากใครเป็นพวกเมารถ เมาเรือ ถุงพลาสติกนี่แหละคือสิ่งช่วยชีวิตเราเลย

7. นำของใช้ส่วนตัวไปแค่ที่จำเป็น

ของใช้ส่วนตัวจำพวกสบู่ แชมพู ยาสีฟัน ในโรงแรมแทบทุกที่จะมีเตรียมไว้ให้อยู่แล้ว ดังนั้นก็ไม่จำเป็นต้องนำไปให้หนักกระเป๋า แต่ทั้งนี้ก็ควรตรวจสอบข้อมูลกับทางโรงแรมเอาไว้ก่อนเพื่อกันพลาด

8. ชุดนอนสามารถใส่ซ้ำได้

เทคนิคในการลดน้ำหนักกระเป๋าก็อยู่ที่ชุดนอนด้วยนี่แหละ เราจะใส่ชุดนอนก็แค่ตอนนอนและอยู่ในห้อง แถมอาบน้ำมาใหม่ๆ ที่สำคัญคือใส่แค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น หากเดินทางไปต่างจังหวัดไม่เกิน 3 วันก็เตรียมชุดนอนไปแค่ 1 ชุดก็พอ

9. พกกระดาษทิชชู่ติดตัวไว้

กระดาษทิชชู่ถือว่าสำคัญมากสำหรับผู้หญิง ทั้งทิชชู่เปียกและทิชชู่แห้งก็ควรต้องพกติดตัวเอาไว้ เพราะเวลาเข้าห้องน้ำแล้วไม่มีน้ำสำหรับชำระล้าง กระดาษทิชชู่นี่แหละคือตัวช่วยของสาวๆ ทุกคน และเผื่อเวลาทำของหกหรือมีเหตุจำเป็นจะต้องเช็ดอะไร ก็เหมาะที่จะพกติดตัวไว้

10. แลกแบงค์และเหรียญย่อยติดตัว

การแลกแบงค์ย่อยและเหรียญติดตัวไว้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆ เพื่อการใช้จ่ายอย่างคล่องตัวเวลาจ่ายค่าโดยสาร ค่าอาหาร ให้ทิปส์พนักงาน ค่าห้องน้ำสาธารณะ ฯลฯ

สามารถติดตามสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยอื่นได้ที่ https://fsehotel.com/